Detta är vi i styrelsen

Johan Landh

Ledamot

Nils Olov Gustafsson

Ordförande

Peter Vingstedet

Ledamot

Johan Carelle

Kassör

Fabian Birgersson

Sekreterare